El Dr.Maged parla de botox a mujer.es: El botox compleix 10 anys. Veritats i mites de la toxina bot.

Informació addicional