HIPERHIDROSI AXIL.LAR

La toxina botulínica segueix sent en l'actualitat una gran aliada per tractar l'excés de sudoració axil·lar.